ropnutsiimsDolní Lomná, lokalita Závodí - bezbariérová trasa pro pěší
ROP NUTS II Moravskoslezsko (ERDF)
Datum alokace: 15.7.2015 - Probíhá