ropnutsiimsModernizace vybavení základních škol a mateřských škol v Dolní Lomné
ROP NUTS II Moravskoslezsko (ERDF)
Datum alokace: 26.10.2010 - Ukončen