jukka page 001

Jízdní řád (autobus)

v souladu s ustanovením §25, odst. 4, písmeno d, bod 6  a §25, odst. 4, písmeno e,
bod 6  Energetického zákona dovolujeme si Vás informovat o plánovaném přerušení
dodávky  elektřiny ve Vámi spravované oblasti a to dle následujícího harmonogramu:

Termín - dne :              08.březen 2016 ;   Čas:                             od    07:30   do   15:30   hod.

v obci :                        Bocanovice, Dolní Lomná
část obce :                   Bocanovice, Dolní Lomná

Letáky:                        vylepí zástupce ČEZ na místech obvyklých při ohlašování vypínání elektrické energie v dotčené oblasti.

V sobotu 13.2.2016 by měl proběhnout krajský závod v běhu na lyžích v Dolní Lomné.

Vážení občané, jak jsme informovali v posledním Zpravodaji, předkládáme základní informace ke Kotlíkovým dotacím:

Kotlíkové dotace jsou určeny pro fyzické osoby na výměnu zdroje vytápění v rodinných domech. Samotnou výměnu kotle je možné provádět již od 15.7.2015 do 15.9.2016.

V kombinaci s výměnou kotle lze také realizovat instalaci solárně-termické soustavy (splňující dané technické požadavky – certifikace v souladu s ISO 9806) a také technická opatření vedoucí ke snížení energetické náročnosti rodinného domu tzv. „mikro-energetická opatření“ (pokud dům nesplňuje energetickou náročnost „C“ nebo není k tomu účelu zažádáno o dotaci v programu Nová zelená úsporám).