„Chráněné byty-Dolní Lomná, okr. Frýdek-Místek“ 
Dolní Lomná čp. 291

DPS1

Stavba postavena za podpory Ministerstva pro místní rozvoj ČR. 

 

 Chráněné byty jsou určeny:                                                                                                                                  

 -  seniorům, kteří dosáhli  věku rozhodného  pro přiznání starobního důchodu                                                   

 -  osobám se zdravotním omezením, kteří  jsou příjemci plného invalidního důchodu                                             

 -  osobám  sociálně potřebným                                                                                                                                                                                                                              

Stavební informace:         

Termín zahájení stavby 29.5.2006              

Kolaudace 10.5.2007             
Zhotovitel Beskydská stavební, a.s.         
Stavební dozor INKOS-Ostrava           

Stavba byla postavena z dotace a spoluúčasti Obce Dolní Lomná:            
     - Ministerstvo pro místní rozvoj Kč 8,8 mil.             
     - Obec Dolní Lomná Kč 3,3 mil.             


Nájemné bytů :        30,-Kč/m2                                                                                                                          

Celková kapacita:     11 bytů

8 bytů   (cca 37 m2)   1+kk Kuchyň. kout s místností, soc. zař.       
3 byty   (cca 49 m2)   2+kk Kuchyň. kout s místností, pokoj, soc. zař.


Pečovatelky: 

Darina Jachnická    739559878 Stěhování nájemníků proběhlo k 1.7.2007


Poskytované služby                                                                                                                                          

 

Pomoc při:                                                                                                                                                        

- zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu                                                                                                

- osobní hygieně a poskytnutí podmínek pro osobní hygienu                                                                               

- zajištění stravy                                                                                                                                              

-  zajištění chodu domácnosti (běžný úklid, údržba domácnosti, velký nákup, praní a žehlení)                              

Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím (doprovod k lékaři, na instituce atd.)        


Další informace:                                                                                                                                                    

-   stravování zajišťuje školní jídelna při české základní škole                                                                               

-   byl upraven prostor  k posezení a setkání s ostatními                                                                                  

-   duchovní podpora je poskytována vždy první neděli v měsíci (panem farářem z H.Lomné)

 

Pevně věříme, že v centru naší obce Dolní Lomná, najdou svůj příjemný a důstojný domov i noví nájemníci.