Vážení,

dovolujeme si Vás co nejsrdečněji pozvat na křest nové knihy o Dolní Lomné,
jejímž záměrem je přiblížit minulost a současnost naší krásné obce,
s názvem
„Dolní Lomná v historii a současnosti“,
autorky Mgr. Miroslavy Křenkové,

který se uskuteční ve čtvrtek 22.12.2016 v 16.00 hod. v Lomňanském muzeu.

Renata Pavlinová
starostka obce

tisková zpráva vozatajské závody page 001

Majitelé většiny kotlů na tuhá paliva napojených na teplovodní soustavu ústředního vytápění domu mají podle platného zákona o ochraně ovzduší novou povinnost, kterou musí splnit do konce letošního roku.

Do konce roku 2016 musí každý spalovací zdroj na tuhá paliva o příkonu 10-300 kW napojený na radiátory projít kontrolou technického stavu a provozu (revizí). Od 1. 1. 2017 si totiž úřad města nebo obce s rozšířenou působností může vyžádat potvrzení o revizi.
V případě nesplnění povinnosti čeká domácnosti postih do výše 20 tisíc Kč.        Nejpozději za dva roky je nutné revizi kotle pravidelně zopakovat. Nová povinnost se týká
i obcí. 

Osoby odborně způsobilé k provádění revizí nemají oprávnění provádět revize na všechny typy kotlů, jejich oprávnění se vztahuje většinou na konkrétního výrobce.

Kotle, které nejsou vyrobeny oficiálním certifikovaným výrobcem, tzv. werkové kotle, je možné zrevidovat také. V případě spalovacích stacionárních zdrojů, jejichž výrobce již zanikl nebo není zjistitelný, může kontrolu technického stavu, provozu a instalace provádět odborně způsobilá osoba proškolená jiným výrobcem stejného typu spalovacího zdroje (stejný způsob spalování, stejná nebo obdobná konstrukce spalovacího stacionárního zdroje). Kotle, které nesplňují podle zákona příslušné emisní třídy, je nutné z provozu vyřadit od 1. 9. 2022 v souladu s ustanovením § 41 odst. 16 zákona o ochraně ovzduší.


Přílohy:
1. Leták MŽP
2. Sdělení MŽP k provozování a kontrolespolu s odkazy na seznamy revizních techniků (OZO)
3. Seznam kontrolorů v regionu
4. Vzor protokolu o provedení revize zveřejněný na webových stránkách MŽP

Leták MŽP
Sdělení MŽP k provozování a kontrole spolu s odkazy na seznamy revizních techniků (OZO)
Seznam kontrolorů v regionu
DOKLAD o kontrole technického stavu a provozu spalovacího stacionárního zdroje na pevná paliva o jmenovitém tepelném příkonu 10-300 kW včetně, sloužícího jako zdroj tepla pro teplovodní soustavu ústředního vytápění

Další aktuality najdete na našem Facebookovém profilu zde.

Realizace výměny kotle s ručním přikládáním za nový zdroj tepla a případného „mikro“ energetického opatření musí proběhnout v souladu s uzavřenou Smlouvou o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje a v souladu s Žádostí o poskytnutí dotace v rámci Prioritní osy 2, Specifický cíl 2.1, resp. v souladu s posudkem energetického specialisty.

Nový zdroj tepla musí být zapsán na Seznamu výrobků a technologií dostupný na https://svt.sfzp.cz/

a mít, tzv. SVT kód, který naleznete v uvedeném seznamu.

 

leták ČJ 2 1

leták ČJ 1 1

Před nadcházející letní turistickou sezónou připravilo Ministerstvo vnitra informační leták shrnující zásady týkající se cestování do zahraničí s dětmi.

Více informací zde: Jak je to s cestovními doklady pro děti?
  Cestování s dětmi do zahraničí

Od 20.6.2016 do 30.6.2016 bude z provozních důvodů uzavřená pošta v Dolní Lomné.